lördag 28 april 2012

Betsson Q1!

Betsson är utgör idag mitt största innehav och är en av de första aktier jag köpte. Inköpen påbörjades sommaren 2007, så måste säga att jag har haft en fin utveckling sedan dess.


Igår släppte BetssonAB sin rapport för första kvartalet.

Nyckeltal:
  • Intäkterna uppgick till 536,1 (417,4) mkr, vilket motsvarar en ökning med 28 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 174,1 (131,8) mkr, vilket motsvarar en ökning med 32 procent
  • Rörelsemarginalen uppgick till 32,5 (31,6) procent
  • Resultatet före skatt uppgick till 171,0 (132,6) mkr
  • Resultatet uppgick till 162,3 (125,6) mkr, motsvarande 3,91 (3,19) kronor per aktie
  • Likvida medel uppgick till 588,4 (535,8) mkr
  • Betsson betalade under kvartalet slutlig tilläggköpeskilling om 12,5 MEUR till Betsafes forna aktieägare genom leverans av 606 817 nyemitterade Betsson-B aktier. Integrationen av Betsafe fortlöper enligt plan
  • Betsson lanserade under första kvartalet fyra nya siter på den nyreglerade danska marknaden
  • Den 23 januari tilldelades Betsson titeln "Online Sportsbook Operator of the Year" av IGA
  • Betsson ingick efter första kvartalets utgång avtal om att förvärva Nordic Gaming Group

Företaget fortsätter att leverera fina rapporter. Med en vinst på 3.91 kr per aktie i första kvartalet tror jag min prognos på VPA på 15-17 kr ska hålla. Speciellt när det stundar EM fotboll och OS framöver.
Sedan är det spännande att se hur utvecklingen med licensieringen i olika länder går, tror detta kan gynna företaget i framtiden.

Kursen har också tagit ett ordentligt skutt uppåt de senaste månaderna. Även om det är trevligt att se värdet på sin portfölj öka börjar jag funderar hur jag ska göra när utdelningen kommer. Innehavet utgör redan kanske en ohälsosam stor del av portföljen. Troligen blir det att leta efter andra placeringar för utdelningen för att sprida risken något.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar