fredag 9 november 2012

Utfall oktober

Här kommer så rapporten för Oktober månad, får be om ursäkt för att den kommer så sent. Tiden har inte riktigt räckt till, främst på grund av resor inom jobbet. Detta bidrar ju i och för sig positivt på ekonomin så jag ser det inte enbart negativt. Hur som helst så här såg det ut senaste månaden:


Budget Utfall
Inkomster 21500 31754
Utgifter 15815 20471
Aktie 1700 1700
Sparande 2500 5500Totalt: 1485 4083

Det händer saker på många håll med ekonomin, några spännande punkter i budgeten framöver:
  • Dels har sista delen av årets löneökning gått igenom nu så den garanterade inkomsten (budgeterade) har ökats på lite.
  • Sparandet har höjts som följd av förra punkten. 
Tittar vi på utfallet för månaden:
  • Att få ut 10000 extra är aldrig fel, tack vare resorna på jobbet. 
  • Spenderat nästan 5000 mer än budgeterat. Inte särskilt nöjd med detta. 
  • Avsatt 3000 extra till ett nytt sparmål för nästa sommar. Kommer bli återkommande att göra så framöver.
  • Trots allt 4000 kvar.
Överskottet kommer innebära att det sätts av 2000kr till extra amortering denna månaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar