lördag 3 maj 2014

Uppdatering AmerikaFonden

Ytterligare ett kvartal har gått sedan jag sist presenterade en rapport för AmerikaFonden och med stundande rapport perioden passar det bra att göra så.Det har varit ett väldigt bra kvartal:
3 mån:              +10.1%
Sedan start:      +39.9%

Det närmar sig nu ett nytt ATH för fonden vilket jag känner mig lite kluven till. På ena sidan har man att innehaven går bra, vilket innebär att jag trots allt valt bra företag. Å andra sidan innebär uppvärderingen av portföljen att jag vid varje köptillfälle får färre andelar, både i min fond och vid köpen av underliggande företagen.

Under perioden har det tillkommit kapital om 204 utdelade kr till fonden, dessa återinvesteras automatiskt i utdelande företag via Aktieinvest.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar